Informacja – dla Wykonawców nr 1, Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc

Nr postępowania: MOPR/ZP/341/34/2019
Kielce, 23.12.2019 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW  KIELC

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

1.Zamawiający w zadaniu 4, 5 oraz 6 w pkt II wykreśla zapis „oraz spełniające wymogi art. 4, art. 102a ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654)” przy wymaganiach dotyczących fizjoterapeutów.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content