Informacja – dla Wykonawców, Świadczenie usług pocztowych

Kielce 11.12.2019 r.
MOPR/ZP /341/28/2019

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 11.12.2019 r. dot. postępowania p.n. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz  zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”  zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu / siwz w art. 3 ust. 5 , w następujący sposób

(…)
Skip to content