Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup wyposażenia żłobka w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia żłobka w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019”
2. Wartość zamówienia oszacowano: W dniu 30.09.2019 r. na kwotę 41 660,00 zł
3. W dniu 30.09.2019 r. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zamieszczono ogłoszenie – sondaż dot. zakup wyposażenia żłobka w realizowanym zadaniu inwestycyjnym  p.n. „ rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019”
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): 4.1 W&A Adam Wasielewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 47/5, 63-800 Gostyń, NIP 62 221 220 89 – 21 768,00 zł.

4.2 Moje Bambino Sp z o.o. z siedzibą w 93 – 428 Łodzi, ul. Graniczna 46, NIP 725 193 34 48 – 28 942,34 zł.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: 5.1 W&A Adam Wasielewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 47/5, 63-800 Gostyń, NIP 62 221 220 89 
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Krzysztof Kamiński
Skip to content