Informacja – o wynikach, Świadczenie usług pocztowych

Kielce dn.13.12.2019 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/28/2019

INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że postępowanie p.n. Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR., zostało rozstrzygnięte w dniu 13.12.2019 r. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Wykonawcą została Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa z ceną ofertową brutto 665 874,30,00  zł oraz z placówkami pocztowymi na terenie miasta Kielce – 40. Oferta otrzymała łącznie 100 punktów  (60 punktów w kryterium- ceny i 40 punktów w kryterium – ilość placówek pocztowych na terenie Kielc) – oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content