Informacja – dotyczy postępowania pn. : Zakup wyposażenia na potrzeby Działu Bezdomności i Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”

Kielce dn.06.12.2019 r.

MOPR/ZP/341/24/2019

Informacja

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że postępowanie p.n.Zakup wyposażenia na potrzeby Działu Bezdomności i Rejonu Opiekuńczego „Za Torami” zostało rozstrzygnięte w dniu 06.12.2019r.

W postępowaniu  złożono5 ofert.

Wykonawcą zamówienia została firma FORSMEBLE Wioleta Marciniak 25-437 Kielce os. Na Stoku 63/24 z ceną ofertową brutto 30 333,00 zł oraz 3 letnią gwarancją. Oferta otrzymała łącznie 100 punktów (60 punktów w kryterium- ceny i 40 punktów w kryterium – długość okresu gwarancji 3 lata)- oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych  punktów.

Pozostałe  oferty złożone w postępowaniu:

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content