Rekrutacja do projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Rekrutacja do projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach  w ramach realizowanego projektu “„Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”, zaprasza wszystkich klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zamieszkujących na terenie Gminy Kielce oraz mieszkańców bloków socjalnych znajdujących się przy ul. Skibińskiego, Ściegiennego i Hutniczej do udziału w działaniach projektowych. Projekt jest kierowany do osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje i zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Aktualnie od 2 września do 30 września trwa II nabór uczestników do projektu.

Kryteria uczestników projektu:

  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają adres zamieszkania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • przebywają na terenie gminy Kielce,
  • posiadają status osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej),
  • obecnie nie korzystają z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: https://mopr.kielce.pl/projekt-planowanie-i-dzialanie-integracja-spoleczno-zawodowa-spolecznosci-kielc/

Skip to content