Informacja – dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Kielce dn.25.11.2019 r.
MOPR/ZP/341/23/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że  postępowanie p.n. Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy  specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126” (II, III część zamówienia) zostało rozstrzygnięte w dniu 25.11.2019r.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content