Informacja – Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Kielce, 28.11.2019 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/26/2019

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:
Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 37 763,00 zł

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content