Informacja – dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/23/2019
Kielce, 13.12.2019 r.

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126” – IV cześć.

Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) informuje, że dokonał wyboru oferty  najkorzystniejszej  spośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (IV część zamówienia- dostawa mebli do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Wielkopolska 31).

Zgodnie z informacją o rozstrzygnięciu z dnia 19.11.2019 r. wykonawcą w tej części zamówienia została firma  JM Studio Jacek Minkus Kielce ul. Targowa 18/107 z ceną ofertową brutto 35 916,00 zł oraz 3 letnią gwarancją. W dniu 28.11.2019 r. Wykonawca złożył pismo informujące o odstąpieniu od podpisania umowy.

W związku z   tym faktem Zamawiający działając zgodnie z  powyższymi zapisami art. ustawy Pzp dokonał badania oferty, która otrzymała najwięcej punktów  spośród pozostałych ofert.
Wykonawcą została firma Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29A 62-090 Mrowino z ceną ofertową 36 900,00 zł oraz 4 letnią gwarancją.

(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content