Ogłoszenie – Usługa doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku

Ogłoszenie nr 636302-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: USŁUGA DORĘCZANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH / POCZTOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH W 2020 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content