Informacja nr 1 dla Wykonawców – MOPR/5/2022 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Numer referencyjny:MOPR/5/2022

Kielce, dnia 15.09.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy
ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content