Informacja nr 1 dla Wykonawców – MOPR/6/2022 – Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka polskiego

Kielce, dnia 28.09.2022 r.
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka polskiego, jako obcego dla obywateli Ukrainy – uczestników projektów Gminy Kielce”
(…)
Skip to content