Informacja nr 1 dla Wykonawców – Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00128412/01 z dnia 21 kwietnia 2022

Kielce, dnia 26.04.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących”


(…)
Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content