Informacja o kwocie – MOPR/2/2022

Numer referencyjny: MOPR/2/2022

Kielce, dnia 29.04.2022 r.

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

„Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW)

i dzierżawy urządzeń drukujących”

 

               Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 400.000,00 zł.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content