Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Rehabilitacja szansą na lepsze jutro

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja szansą na lepsze jutro.
Nazwa oferenta: Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM)

Forma prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000025051
ul. Zagórska 14
25-355 Kielce
Tel. 41 368-24-80
kielcesm@wp.pl

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM)

 

ul. Zagórska 14
25-355 Kielce

Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 01.09.2022 r. Data zakończenia: 31.10.2022 r.
Tryb składania oferty: art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):

 

(…)

Pełna nazwa w dokumentacji

Stefan Duś, tel: 607-486-281, kielcesm@wp.pl
Skip to content