Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/4/2021 – Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2022 r.

Znak sprawy: MOPR/4/2021

 

Kielce, dnia 23.12.2021 r.

wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 21.12.2021 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone na podstawie art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2022 r.”.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content