Informacja o kwocie – MOPR/2/2021

Znak sprawy: MOPR/2/2021
Kielce, dnia 15.06.2021 r.
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ 
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021” 
Skip to content