Kielce mają rzecznika praw społecznych

Kielce mają rzecznika praw społecznych

Po raz pierwszy w Kielcach został powołany przez prezydenta Bogdana Wentę rzecznik praw społecznych. Na tę funkcję została powołana Monika Siciarska, pracująca na co dzień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Jej zadaniem będzie reprezentowanie spraw osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z zarządzeniem nr 194/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2021 r., rzecznik pełni swoje obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia.

Powołanie rzecznika praw społecznych to wspólna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i organizacji ATD Czwarty Świat, która wypracowała koncepcję funkcji w trakcie realizacji projektu Nasze Głosy. Celem było połączenie trzech grup interesariuszy: osób doświadczających ubóstwa, pomagających im praktyków – pracowników socjalnych oraz naukowców zajmujących się problemem ubóstwa.

Do głównych zadań rzecznika praw społecznych należy:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji w zakresie praw społecznych dla osób wymagających ochrony,
 • rzecznictwo w sprawach indywidualnych i grupowych,
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce raportów, analiz dotyczących problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej i propozycje ich rozwiązań,
 • upowszechnianie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczących dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej.

Ponadto kielecki rzecznik praw społecznych koordynuje współpracę Urzędu Miasta Kielce oraz jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Jego rolą jest również przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce problemów osób i rodzin doświadczających niedostatku czy marginalizacji społecznej, a także propozycji ich rozwiązań.

Rzecznika praw społecznych pełni dyżury w:

 • poniedziałek w godzinach 15:00–16:30
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, pokój nr 23
 • czwartek w godzinach 15:00–16:30
  Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych w Kielcach
  25–419 Kielce, ul. Żniwna 4, pokój nr 1
 • środa w godzinach 8:00–15:00
  Dyżur telefoniczny 41 331 25 24 wew. 236
Skip to content