Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego – Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia”.
  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.07.2022 r.
  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content