Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski dla obywateli Ukrainy

Kielce, dnia 19-09-2022 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/ z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski uczestników projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content