Ogłoszenie – Dostawy węgla wraz z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku

Ogłoszenie nr 631937-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w KielcachDostawy węgla wraz z dowozem dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
(…)
Skip to content