Informacja o unieważnieniu postępowania – dotyczy zapytania ofertowego nr MOPR/DP/1-BK/2021, którego przedmiotem jest: „zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, 06.05.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego nr MOPR/DP/1-BK/2021, którego przedmiotem jest: „zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zamawiający Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

25-544 Kielce, ul. Studzienna 2  zawiadamia o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: „zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content