Informacja – dotyczy: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019”

Nr postępowania: MOPR/ZP/341/18/2019
Kielce, dnia 16.10.2019 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 27.09.2019 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”, numer postępowania: MOPR/ZP/341/18/2019.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu
16.10.2019 r. o godz. 09:00.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content