Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niewidomych i słabo widzących – Klub Seniora PZN.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content