Informacja o wynikach – „Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2021 r.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  MOPR/17/2020 

Kielce, dnia 15.01.2021 r.

 

Informacja  o  wynikach

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 29.12.2020 r., o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2021 r., numer postępowania: Znak sprawy: MOPR/17/2020.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content