Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Kielc

 

Dotyczy zadań publicznych:

  • Prowadzenie na terenie innego powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży pochodzących z Miasta Kielce (załącznik)

(…)

Pełna dokumentacja w:

Skip to content