Informacja – Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów

MOPR/ZP/341/01/2020
Kielce dn.21.01.2020 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że  postępowanie/przetarg nieograniczony  p.n. Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów  w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Kielcach wypłacanych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zostało rozstrzygnięte w dniu 21.01.2020 r.

Wykonawcą zostało Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa z ceną ofertową brutto 395 500 zł  oraz ilością punktów handlowych na terenie miasta Kielce -117 . Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. (30 pkt. w kryterium – ceny oraz 70 pkt. w kryterium – ilość punktów handlowych na terenie miasta Kielce)- oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. 

(…)
(Dokument w załączniku)

Skip to content