Zakup elementów systemu TV użytkowej wraz z montażem

Zał. Nr 2

Kielce, 2020-01-21

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup elementów systemu TV użytkowej wraz z montażem w celu monitorowania magazynu żywnościowego w Kielcach przy ul. Turystycznej 1.
Rejestrator full HD 4 kanały, dysk twardy 1TB, monitor 19 cali, 2 kamery full HD 2 Mpx
3. Termin realizacji zamówienia: 30.01.2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Uprawnienia do montowania telewizji przemysłowej.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
faxem na nr ( 41) 3685057
drogą elektroniczna na adres e-mail: a.mistal@mopr.kielce.pl 

Oferty należy składać do 24.01.2020, godz. 15.00
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 4 dni od daty składania ofert.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Andrzej Mistal, tel. 664748305, e-mail a.mistal@mopr.kielce.pl
Skip to content