Informacja – Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/01/2020
Kielce, 17.01.2020r.

Informacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  pn.: Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów  w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Kielcach wypłacanych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:
Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):  395 500,00 zł

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content