Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Kielce, 2020-01-17

1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: zakupi 360 sztuk biletów (indywidualnych lub grupowych) upoważniających do wejścia do Energetycznego Centrum Nauki Kielecki Park Technologiczny z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 na wystawę „Energia” połączoną z warsztatami w laboratorium „Generator Mocy” dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat
3. Termin realizacji zamówienia: od lutego 2020 r do czerwca 2021 r. z wyłączeniem okresu wakacji letnich w 2020 r. i 2021 r. (lipiec i sierpień).
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz ofertą cenową
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: osobiście ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 7 w zamkniętej trwale kopercie z opisem: „Zakup biletów dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”. 

Oferty należy składać do 27.01.2020r., do godz. 09.00.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Agnieszka Gliździńska, tel. 41 307 00 03 e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl
Skip to content