Informacja – Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce

Numer postępowania: MOPR/18/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:
„Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 555 291,12 zł brutto.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content