Zbiorcze zestawienie ofert: „Zakup i dostawa opału dla podopiecznych MOPR w Kielcach w 2021 roku”

Numer postępowania: MOPR/19/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawa opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2021 roku”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 640 000,00 zł brutto.

 (…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content