Zapytanie – sondaż rynku: opieka autorska i utrzymanie systemu umożliwiającego obsługę elektronicznych kart płatniczych

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: opieka autorska i utrzymanie systemu umożliwiającego obsługę elektronicznych kart płatniczych do wydawania posiłków klientom MOPR w gminie Kielce w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a także obsługa kart płatniczych w Systemie i zasady wyposażenia placówek usługodawców MOPR
3. Termin realizacji zamówienia 2021 rok
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Hosting oraz backup systemu – opieka autorska i utrzymanie systemu.
 2. Upgrady systemu do najnowszej wersji.
 3. Minium 8 godzin prac programistycznych w miesiącu służących rozwojowi systemu wg. wymagań MOPR.
 4. Udzielenie wsparcia dla pracowników MOPR związanych z działaniem systemu i raportami, szkolenia, asysta techniczna.
 5. Realizacja dostępu do internetu dla Usługodawców w zakresie niezbędnym do działania systemu.
 6. Zapewnienie szkoleń i wsparcia Usługodawcom w postaci wizyt w lokalizacjach Usługodawcy oraz pomocy telefonicznej.
 7. Gwarancja wymiany uszkodzonego sprzętu w czasie do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
 8. Wyposażenie placówek usługodawców współpracujących z MOPR, obejmuje:
  1. – dostawę niezbędnego do obsługi sprzętu,
  2. – konfiguracje i uruchomienie dostępu do internetu,
  3. – szkolenie personelu Usługodawcy z zasad z systemu oraz szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu.
 9. Dostawa 500 szt. identyfikacyjnych kart płatniczych.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Oferta
7. Miejsce i termin składania ofert:
 1. osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
 2. faxem na nr  41 368 50 57
 3. drogą elektroniczna na adres e-mail: usługi@mopr.kielce.pl

Oferty należy składać do 11.12.2020r. , godz.  1500

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 14 dni od daty składania ofert.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Katarzyna Gonciarz , tel. 41 331 25 24 w. 257 , e-mail: uslugi@mopr.kielce.pl

Pełna dokumentacja poniżej:

Skip to content