Informacja z otwarcia ofert – MOPR/2/2021

Znak sprawy: MOPR/2/2021
Kielce, dnia 15.06.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021”
Skip to content