Informacja – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia przy ul. Wielkopolskiej 31

Kielce, dn. 14.01.2020 r.
MOPR/ZP/341/37/2019

INFORMACJA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: “Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content