Konferencja „Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata 2014-2020”

Konferencja „Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata 2014-2020”

Prezydent Miasta Kielce i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Kielcach zapraszają realizatorów GPPPwR i OOPwR w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 10 na miejską konferencję pn.: „Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata 2014-2020”.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, sala im. Stefana Artwińskiego, I piętro

Program:
• Wystąpienia okolicznościowe
• Podsumowanie działań w ramach GPPPwR i OOPwR za lata 2014-2020
• Wyróżnienie dla przedstawicieli służb i członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych
• Prezentacja 10 lat aktywności służb w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dokonań czterech Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Kielcach
• Posiedzenia: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 4 GZI

Miasto Kielce od 2008 roku systematycznie buduje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Kielczan. Konferencja pn.: „Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata 2014-2020”, jest podsumowaniem dotychczasowego okresu realizacji zadań miasta w walce z przemocą domową. Miejska konferencja, która odbędzie się 17.01.2020 roku, Urzędzie Miasta Kielce, będzie także okazją do złożenia podziękowań osobom i instytucjom, które ponad 10 lat aktywnie przeciwdziałają przemocy w rodzinie.

Skip to content