Informacja – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”

Znak sprawy: MOPR/21/2020
Kielce, 16.12.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych i zwykłych priorytetowych oraz  zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content