Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa już 15 lat

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa już 15 lat

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach (SOW) działa już 15 lat.
Ośrodek został uruchomiony 1 października 2006 roku. Od tego czasu objął specjalistyczną pomocą w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i potrzeb bytowych: 23 818 rodzin. Specjaliści SOW nadal są do dyspozycji osób przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne, związane m.in. z  występowaniem przemocy domowej. Jesteśmy gotowi do udzielania wsparcia w kontakcie indywidualnym, w formie zajęć grupowych  oraz za pośrednictwem Telefonów Zaufania: 41 368 18 74 (pon.-pt.8.00-18.00), całodobowo pod  numerami Telefonów Zaufania: 195 13 i 195 25.
Telefony do SOW: 41 368 18 67; 41 366 10 52; 41 362 89 73

Zawsze warto szukać pomocy!

Z okazji jubileuszu Zespół SOW pragnie złożyć podziękowania służbom Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz władzom Miasta Kielce za wieloletnie wsparcie finansowe, organizacyjno-techniczne oraz za towarzyszenie nam w organizowanych na terenie Gminy Kielce wydarzeniach profilaktycznych. Dziękujemy też całej kadrze MOPR Kielce za codzienną współpracę i pomoc. Wdzięczność naszą kierujemy również w stronę partnerów- przedstawicieli podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym  organizacji pozarządowych. Bez codziennego zaangażowania wszystkich Państwa nie udałoby się zrobić przez te ostatnie 15 lat tak wiele na rzecz ochrony osób i rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy.

Kierownictwo i Pracownicy SOW MOPR Kielce

Skip to content