Ogłoszenie – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Ogłoszenie nr 587733-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content