Zapytanie ofertowe: złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi: Obsługa prawna Zamawiającego

Kielce, 2019-12-04

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 dalej ustawa/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porad/konsultacji prawnych na rzecz Zamawiającego we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez Zamawiającego działalności.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczenie
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Osobiście na adres podany w pkt 1.
Oferty należy składać do 11.12.2019 r., godz. 12:00
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 13.12.2019 roku.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Katarzyna Wójcik, tel. 41 368-50-57 w. 251
Skip to content