Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00150404/01 z dnia 10 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup „opasek bezpieczeństwa” i usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu
(…)
Skip to content