Ogłoszenie o zamówieniu dostawy nr 2021/BZP 00149827/01 z dnia 2021-08-16 – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00149827/01 z dnia 2021-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19
Skip to content