Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/7/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont 14 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu
„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content