Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00128412/01 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących”

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content