Rusza program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Rusza program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuję, że od 6 maja 2022 r. rusza program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program obejmuje min. 52 godziny spotkań grupowych na 1 uczestnika i spotkań indywidualnych, których terminy są ustalane bezpośrednio z trenerami programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia grupowe realizowane będą od 6 maja 2022 r. Odbywają się raz w tygodniu w piątki, w godzinach od 15.30 do 19.30 (1 spotkanie trwa 4 godz.).

Miejscem realizacji Programu jest:
Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 3

Informacji dotyczących warunków udziału w Programie udzielają pracownicy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00, nr telefonu: 41 362 89 73.

Do udziału w Programie można zgłaszać osoby przez cały rok.
Przyjmujemy zgłoszenia bezpośrednio od osób, które są zainteresowane udziałem w zajęciach oraz od instytucji: sądu, prokuratury, Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, realizatorów procedury „Niebieskie Karty”
Prosimy o udostępnienie informacji o Programie oraz korzystanie z jego oferty.

Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia, mogą korzystać z pomocy specjalistów Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego przez cały rok, w godzinach: 08.00 – 16.00, niezależnie od terminarzu zajęć grupowych.

Skip to content