Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o przeprowadzeniu konsultacji

1.      Przedmiot konsultacji:

Projekt „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030″.

2.      Obszar, którego dotyczą konsultacje:

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030″ jest dokumentem kierunkującym podejmowanie działań, mających na celu skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych na terenie miasta. Głównym celem Strategii jest dokonanie diagnozy sytuacji społecznej, a następnie opracowanie założeń, priorytetów i celów lokalnej polityki społecznej, które posłużą przygotowaniu programów pomocowych wspierających integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka z resztą społeczeństwa. Strategia jest dokumentem o wysokim stopniu ogólności, który stanowi podstawę dla sektorowych dokumentów programowych dotyczących sfery społecznej i problemów społecznych. Strategia wyznacza ogólne kierunki działań władz miasta, ich jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów niepublicznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych miasta.

3.      Formy konsultacji:

Ankieta na platformie Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/).

4.      Termin przeprowadzenia konsultacji: 21.06.2021–11.07.2021.

5.      Szczegółowy harmonogram przeprowadzania konsultacji:

–       termin konsultacji na platformie Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/): 21.06.2021–11.07.2021,

–       raport z przeprowadzonych konsultacji: w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

6.      Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku:
Skip to content