Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął w mieście Kielce realizację projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w partnerstwie z: Województwem Świętokrzyskim/Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Włoszczowskim, Powiatem Kieleckim, Powiatem Skarżyskim, Powiatem Starachowickim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Celem projektu jest wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy aktualnie przebywających na terenie miasta Kielce.

Proponowane formy wsparcia:

 1. indywidualna diagnoza potrzeb i problemów integracyjnych,
 2. wsparcie asystenta integracyjnego w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego,
 3. kurs języka polskiego dla osób dorosłych,
 4. usługa tłumacza ukraińsko-polskiego,
 5. tłumaczenie przysięgłe dokumentów,
 6. rodzinne wsparcie psychologiczne/terapeutyczne,
 7. poradnictwo prawne,
 8. krótkie kursy zawodowe,
 9. opieka nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie korzystania ze wsparcia,
 10. wyżywienie podczas zajęć,
 11. pomoc socjalno-bytowa,
 12. usługi rekreacyjno-sportowe,
 13. pomoc w zakresie tymczasowego pobytu w mieszkaniu chronionym.

Okres realizacji projektu

24.02.2022 r. – 30.06.2023 r.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w:

 • Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach, ul. Żeromskiego 20/24

Rejonach Opiekuńczych MOPR:

 • RO „Barwinek-Baranówek” Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Białogon” Kielce ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Centrum” Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro, lok. 9-10
 • RO „Czarnów” Kielce, ul. Piekoszowska 39
 • RO „Herby” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „KSM” Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
 • RO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I piętro
 • RO „Szydłówek” Kielce, ul. Miodowa 7
 • RO „Uroczysko” Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 • RO „Za Torami” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „Śródmieście” Kielce, ul. Kościuszki 25, I piętro
 • Biurze Projektu w Kielcach, ul. Kołłątaja 4

Szczegółowe informacje na temat proponowanych działań,  kryteriów uczestnictwa w projekcie, dokumenty rekrutacyjne znajdują się:
Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Skip to content