Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych w ilości 67 szt. do 12 szt. okien w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w pawilonie „A1” budynku w Kielcach ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych w ilości 67 szt. do  12 szt. okien w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego  w pawilonie  „A1” budynku w Kielcach
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53.

Wykaz okien do rolet przeciwsłonecznych: (wymiary są podane w kolejności: szerokość x wysokość):

1 szt. – 3 jednakowe kwatery o wymiarach: ~ 85x108cm., wymiar całego okna:

~ 256×108 cm;

10 szt. po 6 kwater (3 kwatery o wymiarach: ~ 85x80cm. i 3 kwatery o wymiarach:

~ 85x140cm.) wymiar całego okna: ~ 256x223cm.;

1 szt. – 4 kwatery (2 kwatery o wymiarach: ~ 85x80cm. i 2 kwatery o wymiarach:

~ 85x140cm.)wymiar całego okna: ~ 167x223cm.

W celu uniknięcia błędów dokładne wymiary rolet zainteresowany podmiot winien pozyskać samodzielnie poprzez wizytę w placówce.

Rolety materiałowe z poliestru z atestem higienicznym, w kasecie z prowadnicami, napęd ręczny łańcuszkowy.

2. Wartość zamówienia: oszacowano w dniu 25.11.2020 r. na kwotę 8421,79 zł brutto, na podstawie analizy rynkowej poprzez strony internetowe, jedna oferta wpłynęła pocztą e-mail po wcześniejszej rozmowie telefonicznej
3. W dniu 12.2020 r. zamieszczono na stronie MOPR Kielce w zakładce ogłoszenia/zamówienia poniżej 30 tys.€ zapytanie w sprawie realizacji w/w zamówienia z terminem składania ofert 07.12.2020 godz. 10:00.
4. Wpłynęły oferty: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne ”PAG” Paweł Gołąbek,  25-640 Kielce ul. Tektoniczna 33/52 za kwotę 5694,53 zł. brutto ( w tym VAT 23%).

GEOROL Mateusz Adamek ul. Długa 3, 28-200 Staszów za kwotę 10086,00 zł. brutto (w tym VAT 23%).

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu  ”PAG” Paweł Gołąbek,  25-640 Kielce ul. Tektoniczna 33/52

za cenę 5694,53 zł. brutto ( w tym VAT 23%).

6. Uzasadnienie wyboru: Nie złożył oferty żaden Podmiot Ekonomi Społecznej.
Wybrano ze złożonych ofert ofertę z niższą ceną.
7. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content