Zapytanie – sondaż rynku: zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR w Kielcach

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce
3. Termin realizacji zamówienia styczeń 2021 – grudzień 2021
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: paliwo tankowane na stacji benzynowej
Pb  – 1400 l.
ON – 14000 l.

Jeżeli tankowanie odbywa się za pośrednictwem kart, karty te muszą być uwzględnione w cenie.

6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: drogą elektroniczną na adres e-mail: a.dubik@mopr.kielce.pl
Oferty należy składać do 11.12.2020, godz. 9:00.
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 11.12.2020 o godzinie 12:00.
8. Rozpoznanie prowadził(a): Agata Dubik, tel. 41 362 68 88, wew. 238, e-mail: a.dubik@mopr.kielce.pl

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content