Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Modernizacja elewacji w części podpiwniczenia budynku przy ul. Kościuszki 25

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja elewacji w części podpiwniczenia budynku przy ul. Kościuszki 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji ścian i piwnic budynku przy ul. Kościuszki 25 wraz z robotami towarzyszącymi”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content